Lederskab,
kommunikation
og udvikling

Lederskab, kommunikation
og udvikling

Intentionen med Respond

Respond udvikler mennesker, formater og processer, som fremmer involverende kommunikation og lederskab. Jeg hjælper dig, som er klar til at tage skridtet ind i nye måder at fremstå og handle på. Som leder, formelt og uformelt, i business og i livet.

Hvad får du?

Du får hjælp til at respondere i stedet for at reagere på det, som sker omkring dig. Respond har særlig fokus på den del af udvikling og lederskab som handler om kommunikation, formidling og fortælling.

Metoderne er mange og bliver designet til dine behov. Bl.a. får du assistance til strategisk kommunikationsrådgivning eller kommunikationsplanlægning, konceptudvikling, ideudvikling, workshops, guiding, coaching, historiefortælling, ceremonier og events, træningsforløb og undervisning.

Hvad kan du få hos Respond?

Hvad får du?

Du får hjælp til at respondere i stedet for at reagere på det, som sker omkring dig. Respond har særlig fokus på den del af udvikling og lederskab som handler om kommunikation, formidling og fortælling.

Metoderne er mange og bliver designet til dine behov. Bl.a. får du assistance til strategisk kommunikationsrådgivning eller kommunikationsplanlægning, konceptudvikling, ideudvikling, workshops, guiding, coaching, historiefortælling, ceremonier og events, træningsforløb og undervisning.

Hvad er Respond?

Jeg tror ikke på one-size-fits-all tilgangen. Derfor arbejder jeg meget tæt sammen med kunderne om at designe den rigtige løsning til den konkrete situation, de står i.

Får du Respond om bord som samarbejdspartner, rådgiver eller træner, skal du regne med at blive udfordret på dine vaner og mønstre på både form og indhold. Vi arbejder både strategisk og kreativt med udvikling, rådgivning og træning. Her handler det ikke om hyldevarer eller hurtige løsninger. Det gælder både i 1:1 rådgivningen, kommunikationsplanerne og ved udvikling af projekter og produkter, hvor alt i princippet skal kunne lade sig gøre.

Hvad er Respond?

Hvad er Respond?

Jeg tror ikke på one-size-fits-all tilgangen. Derfor arbejder jeg meget tæt sammen med kunderne om at designe den rigtige løsning til den konkrete situation, de står i.

Får du Respond om bord som samarbejdspartner, rådgiver eller træner, skal du regne med at blive udfordret på dine vaner og mønstre på både form og indhold. Vi arbejder både strategisk og kreativt med udvikling, rådgivning og træning. Her handler det ikke om hyldevarer eller hurtige løsninger. Det gælder både i 1:1 rådgivningen, kommunikationsplanerne og ved udvikling af projekter og produkter, hvor alt i princippet skal kunne lade sig gøre.

Baggrund & filosofien

Respond baserer løsningerne på mere end 25 års erfaringer, træning og rådgivning af ledere i institutioner og virksomheder, både danske og internationale. Inspirationen hentes fra moderne management-teorier, ledelsestrends og videnskabelig kommunikationsforskning. Nye metoder bliver løbende udviklet og testet både i virksomheden og i samarbejde med strategiske partnere.

De nutidige værktøjer bliver kombineret med traditionelle ledelsesmetoder hentet i Earth Wisdom filosofien. Metoderne stammer fra Ehama Institute i USA, som gennem mere end 30 år har uddannet konsulenter, ledere og undervisere fra hele verden. Instituttet fokuserer på at viderebringe oprindelige folkeslags konfliktløsnings-, beslutnings-, ledelses- og kommunikationsredskaber til glæde for ledelse og medarbejdere i nutidens organisationer.

Baggrund & filosofien

Baggrund & filosofien

Respond baserer løsningerne på mere end 25 års erfaringer, træning og rådgivning af ledere i institutioner og virksomheder, både danske og internationale. Inspirationen hentes fra moderne management-teorier, ledelsestrends og videnskabelig kommunikationsforskning. Nye metoder bliver løbende udviklet og testet både i virksomheden og i samarbejde med strategiske partnere.

De nutidige værktøjer bliver kombineret med traditionelle ledelsesmetoder hentet i Earth Wisdom filosofien. Metoderne stammer fra Ehama Institute i USA, som gennem mere end 30 år har uddannet konsulenter, ledere og undervisere fra hele verden. Instituttet fokuserer på at viderebringe oprindelige folkeslags konfliktløsnings-, beslutnings-, ledelses- og kommunikationsredskaber til glæde for ledelse og medarbejdere i nutidens organisationer.

“Ansvarlighed kræver mod, menneskeforståelse og selvindsigt.”

Hvad driver Respond?

ansvarlighed

Ansvarlighed

– evnen til at respondere klogt snarere end at reagere hurtigt og uden refleksion. Ansvarlighed kræver mod, menneskeforståelse og selvindsigt. Det fordrer også at du er velfunderet, nysgerrig og har selvindsigt.

Væsentlighed

– at kunne skelne mellem det væsentlige og det som er mindre vigtigt – om ikke andet lige nu. At kunne arbejde med både pyt-knappen og personlig integritet har betydning for både analyser og handlekraft.

Bæredygtighed

– det skal hænge sammen hele vejen rundt. Alt for mange indsatser inden for både kommunikation og ledelse ender i ingenting. Folk brænder ud eller planen var ikke tænkt ordentligt igennem.