Mine kunder

Ikke to opgaver er ens. Det samme gælder processen frem mod resultaterne.

Efter mere end 12 herlige år med Respond er listen af kunder lang og varieret. Alligevel er listen ikke så interessant at præsentere her. For en liste viser jo ikke, om kunderne fik det, som de havde forventede. Eller om rammerne var de helt rigtige for deltagerne.

Forløbet skal passe til den enkelte opgave, målet og ikke mindst de mennesker som jeg arbejder med og for. Det skal være en god og relevant oplevelse at udvikle og træne sin kommunikation og sit lederskab.

  • Fx har jeg holdt afsluttende coachingsession i de dueblå veloursofaer på Hotel D’Angleterre i København for at afrunde et intenst forløb.
  • Jeg har holdt afslutningsceremoni med en gruppe ledere siddende i skrædderstilling i en tipi rundt om et buldrende bål.
  • Jeg har fået mere end 150 skeptiske SOSU-ansatte til stolte at dele hverdagshistorier med hinanden.
  • Jeg har sågar holdt chefer i hånden, inden en vigtig præsentation. Både i konkret og overført forstand.
Helle Ibsen citat

Sascha har været en meget kreativ samarbejdspartner i udviklingen af uddannelsen Hverdagsguider. Hun er en af gennemgående undervisere på kurset og har fået fantastiske tilbagemeldinger fra kommunens sosu-medarbejdere gennem alle årene.

Helle Ibsen, Chefkonsulent, Sundhed og Velfærd
Horsens Kommune

Bjarke Nørremark citat

Sascha formår at skabe trygge og samtidigt udfordrende rammer, som man kan udvikle sin kommunikation inden for. Deltagerne på den politiske lederuddannelse finder frem til både deres styrker og hvor de skal udvikle den personlige kommunikationsstil. Træningen er konstruktiv og kreativ. De tager hjem med større bevidsthed om ordets magt.

Bjarke Nørremark, Uddannelseskonsulent
Danmarks Lærerforening

Eva Riedel citat

Jeg føler mig altid helt tryg, når Sascha faciliterer møder, workshops og konferencer for BusinessKvinderne. Hun har styr på både fakta og flow og tager os igennem stoffet med autoritet og nærvær. Deltagerne bliver aktivt involverede og går hjem med nyt syn på emnet og sig selv – klar til at handle.

Eva Riedel, Netværksdirektør
MandagMorgen BusinessKvinder

Andre siger:

Fik redskaber og tilgange som jeg nemt kan bruge i min dagligdag som leder. Sascha evner at være en rigtig god dialogpartner, samtidig med at hun finder frem til, hvor du kan blive stærkere. Jeg er altid gået beriget fra vores møder og har følt at jeg har rykket mig. Kan varmt anbefale et forløb hos Sascha.

Katrine Svarre Müller, Chef for strategiske Partnerskaber, Julemærkehjemmet

Rammen var klar og tydelige. Jeg fik både afklaring i situationen og blev klædt på til selv at arbejde med en struktureret og givtig tilgang til beslutningstagning. Jeg oplevede at blive en stærkere og tydeligere leder – og fik positiv respons fra samarbejdspartnere og kollegaer.

Rikke Houkjær, Kommunikationschef, Roskilde Kommune

Fik værdifuld støtte til afdækning af mine personlige kompetencer, mål og muligheder. Arbejdsprocessen forblev min egen, men via fem samtalesessioner fik jeg med- og modspil til et længe tiltrængt karrierespring.

Thue Ravn, Brandstrateg

Kombinationen mellem retoriske oplæg, historiefortælling og øvelser på gulv med skuespillere gav samtlige deltagere på lederkonferencen en ny måde at se sig selv som kommunikerende ledere.

Gitte Rasmussen, Skoleleder, Lyngby Taarbæk

Sascha kan sætte ord på dine udfordringer. Hun skaber de rammer, der skal til for at udnytte de nye muligheder det giver. Hun er både nærværende, åben og modig – og så er hun den skønneste historiefortæller, jeg har mødt.

Gitte Larsen, fremtidsforsker

Via introduktionen til Rådslagning har jeg fået et redskab til bedre at kunne identificere, hvad der mangler i en given arbejdssituation; hvad det skal kaldes frem i mig selv eller i andre for at vi kan bevæge os fremad. En vigtig lederegenskab, hvis du spørger mig.

Oliver Lewis Christensen, Kaospilot